Výbor společnosti

Pro funkční období 2022 - 2025

Předseda

MUDr. Mařík Vladimír
Odd. plastické chirurgie - Nemocnice České Budějovice
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice
marik.vl@quick.cz

Místopředseda

prof. MUDr. Andrej Sukop
Klinika plastické chirurgie
Šrobárova 50
100 34 Praha 10
andrej.sukop@gmail.cz

Vědecký sekretář

MUDr. Pavel Kurial
Odd. plastické chirurgie - Nemocnice 
B. Němcové 54
370 01 České Budějovice 
tel: 387-878841 
mail info@kurial.cz

Pokladník

MUDr. Roman Kufa
Perfect Clinic
Kartouzská 10
Praha 5 150 00
roman@kufa.cz

Členové výboru

prim. MUDr. Zálešák Bohumil, Ph.D.
Odd.plastické a estetické chirurgie FN 
I. P. Pavlova 6 
775 20 Olomouc 
tel: 588-443147 
bzalesak@gmail.com / zalesakb@fnol.cz

Molitor Martin, Ph.D
FN Bulovka
Budínova 67/2
Praha 8  181 08
tel: + 420 266083227

Revizní komise

MUDr. Martin Kloud
Labská kotlina I/1220,
500 02 Hradec Králové
info@martinkloud.cz

MUDr. Aleš Fibír, PhD.
FN Hradec Králové
Sokolská 581
odd. plastické chirurgie
tel: + 420 495831111

MUDr. Lucie Kalinová, Ph.D
Brandeis Clinic
Králodvorská 663/13
110 00 Praha Staré Město
tel: + 420 226291640

Nepřehlédněte
Novinky a tipy

Odborné akce