Certifikace

Certifikace společnosti estetické chirurgie

Certifikovaným estetickým chirurgem se může stát pouze atestovaný plastický chirurg, člen Společnosti estetické chirurgie, který splňuje další podmínky členství, soustavně výkony estetické chirurgie provádí a je zapojen do systému celoživotního vzdělávání v estetické chirurgii.

Podmínky certifikace

  • Atestace v plastické chirurgii
  • Nejméně 3 roky praxe po získání atestace v plastické chirurgii, v žádném případě ne dříve než 10 let po ukončení lékařské fakulty.
  • Doložení dostatečného počtu samostatně provedených operací estetické chirurgie, minimální počty jednotlivých operací jsou uvedeny v seznamu. Doložení je provedeno čestným prohlášením s jmenným seznamem pacientů k příslušné diagnóze, garantovi je dána možnost provedení kontroly.

Seznam výkonů:

Abdominoplastika   20 operací
Mammaplastika-redukční nebo modelační   20 operací
Augmentace prsů   20 operací
Face-lifting   15 operací
Horní víčka   30 operací
Dolní víčka   30 operací
Kompletní rhinoplastika   15 operací
Liposukce   25 operací
Operace boltců   10 operací
  • Souhlasné vyjádření dvou garantů, které si žadatel sám zvolí. Oba musí být certifikovanými estetickými chirurgy, jeden z nich musí být členem výboru společnosti estetické chirurgie. Výjimečně, pro přechodné období platí, že garant musí splňovat podmínky certifikace.

  • Ztotožnění se s Etickým kodexem Společnosti estetické chirurgie, který je přílohou.

Navíc certifikace Společnosti estetické chirurgie předpokládá zdůrazněný systém celoživotního vzdělávání ve formě účasti na doškolovacích kurzech pořádaných Společností, ČLK a IPVZ (minimum 1x ročně), vědeckých zasedáních (minimum 1x za 2 roky), mezinárodních akcích (minimum 1x za 4 roky).

 Dokumenty ke stažení (PDF):

Nepřehlédněte
Novinky a tipy

Odborné akce