Informace pro veřejnost

Možnosti současné estetické plastické chirurgie

Vývoj společenského života, změny v profesionálních i soukromých potřebách, možnost seberealizace - to vše znamená pro mnoho lidí i zvýšení nároků na vlastní vzhled. Pocit, že dobře vypadají, jim přináší zdravé sebevědomí. Od toho se pak do určité míry odvíjí i snazší úspěch a spokojenost.

Tím se také změnila i indikační škála estetické chirurgie. Dříve propagované názory na to, zda se o vadu jedná a má-li být operována, přestaly být doménou chirurga.

Především cítění jedince a jeho realistická volba v souladu s možnostmi chirurga jsou v současnosti uznávaná kriteria zda operaci provést či nikoliv.

To znamená, že člověk je operován tehdy, pokud má sám potřebu kosmetické úpravy a chirurg je schopen jeho představu změny technicky realizovat.

Profesionálním úkolem operatéra je konsultace-porada, která se skládá z vyšetření a vysvětlení různých možností řešení, jejich důsledků či případných komplikací.

Problémy, které řeší estetická plastická chirurgie, jsou vrozené a získané kosmetické vady.

Výčet těchto indikací ukazuje rámcově a orientačně následující přehled:

projevy stárnutí obličeje, víček očních, velikost a tvar rtů, odstálé či deformované boltce, deformace nosu , poúrazové a pooperační deformace kostry a měkkých tkání , dále potom velikost, tvar a postavení prsů, chabá a povislá stěna břišní, místní přebytek tukové tkáně podkoží, nezhoubné novotvary kůže, jizvy a jizevnaté deformity.

Rychlost života a vytížení profesionálními i soukromými zájmy vedou zájem nemocných i chirurgů k vývoji postupů, které se stejným či lepším efektem zmenšují operační zátěž, a tak zkracují rekonvalescenci, snižují počet komplikací a celkových finanční náklady. Tyto podněty se uplatňují i v biologickém výzkumu a ve vývoji technologií.

Technický pokrok a biologická poznání v posledních letech tak přinesly a přináší významné změny metod a rozšiřují možnosti estetické plastické chirurgie.

Zvyšující se zájem veřejnosti o tuto oblast je zřejmý.

Rozhodování každého uchazeče by však mělo být postaveno na reálnosti požadavku, společně s provedením výkonu zkušeným odborníkem na pracovišti, které je schopno zabezpečit kvalitní peroperační i pooperační péči.

Je třeba si uvědomit zásadní rozdíl mezi obvyklým chirurgickým nemocným a pacientem, žádajícím o zlepšení vzhledu. Tím je důvod k operaci.

Klasického nemocného těžké tělesné potíže s ohrožením života vedou psychologickou cestou, kdy je schopen pochopit a respektovat bolesti způsobené operací, omezení pooperačního stavu a delší rekonvalescenci, případně i komplikace nebo dokonce až úmrtí v souvislosti se základním onemocněním.

Naproti tomu stojí člověk, který podstupuje operaci z přijatelného fyzické zdraví, slibuje si dosažení duševního uspokojení z odstranění kosmetické vady a tak zvýšení kvality života.

Pocit vady a touha po jejím odstranění v konfrontaci s poznatkem pooperační bolesti, strachu, délkou hojení a rekonvalescence společně s finančními výlohami nemusí vždy vyvolat u každého pozitivní reakci.

Z této konfrontace pak může plynout nejen okamžitá odmítavá reakce , ale následně i rozpor mezi podstoupenými nepříjemnými vjemy a realitou očekávaného přínosu.

Vzniká tak ještě úpornější nespokojenost jak s chirurgem tak s výsledkem. A to aniž by tento výsledek byl objektivně špatný.

Tím výrazněji situace probíhá čím nereálnější předoperační představa byla, zejména ve smyslu zlepšení partnerského vztahu, získání zaměstnání a tak podobně.

Dlouhodobá zkušenost je základním požadavkem k dobré diagnostice a komunikaci estetického plastického chirurga s nemocným. Samozřejmou nutností je hluboká schopnost empatie-vcítění lékaře do názorů klienta, která zároveň představuje obranu proti nereálným a nerealizovatelným požadavkům ze strany nemocného.

Společnost proto doporučuje všem uchazečům o kosmetickou operaci, aby:

  • konzultovali alespoň dva odborníky
  • informovali se detailně o odborné způsobilosti lékaře i pracoviště
  • informovali se detailně, co je zahrnuto v ceně, kterou zaplatí
  • uvědomili si, že kosmetická operace je operace jako každá jiná, má svá rizika a komplikace a nemusí vždy naplnit očekávání a výsledek, který si pacient od ní slibuje

Společnost estetické plastické chirurgie je odborným garantem způsobilosti svých členů, nicméně nenese právní zodpovědnost za případnou nespokojenost klienta s výsledkem.

Nepřehlédněte
Novinky a tipy

Odborné akce