Medtour

Cestování za zdravotní péčí a plastická chirurgie

Cestování za zdravotní péčí je celosvětově velmi rozšířené.  Základním důvodem v naprosté většině je korelace kvality a finančních nákladů. V některých případech i atraktivita turistických lokalit, které je možno v rámci pobytu navštívit. I do České republiky jezdí mnoho zájemců zejména o lázeňství. Nicméně všechna zdravotní péče v České republice je na vrcholné úrovni po mnoho let a má dlouhou tradici. Kvalita je garantovaná, protože každé lékařské odvětví, či specializace, má definovanou náplň zákonem. Lékařskou licenci vydává lékařská komora. Požádat o ni může jen ten, který získá určitou kvalifikace. Licence potvrzuje, že konkrétní osoba prošla příslušným postgraduálním vzděláním a složila kvalifikační zkoušku.

Jak je tomu v plastické chirurgii?

Česká plastická chirurgie je spojena se jménem Akademika Františka Buriana, jednoho ze zakladatelů tohoto oboru v Evropě. Začátkem 20. století založil i Kliniku plastické chirurgie na Karlově univerzitě v Praze. Od té doby se obor rozšířil po celé zemi. V současnosti existují dvě plně akreditovaná univerzitní centra, asi deset oddělení a jistě více než dvacet nestátních zdravotních zařízení. Vědecká úroveň a kontinuální vzdělávání jsou pod dohledem dvou odborných vědeckých společností plastické chirurgie. Starší z nich- Česká společnost plastické chirurgie ČLS JEP sdružuje lékaře, kteří mají vztah k oboru, ale nemusí být nutně atestovanými plastickými chirurgy. Druhá společnost- Česká společnost estetické plastické chirurgie- sdružuje pouze plastické chirurgy, kteří již musí mít kvalifikační zkoušku z plastické chirurgie.

http://aps.cls.cz

V současnosti má zhruba 101 členů. 

Seznam členů

 Kromě toho ti, kteří prokáží vysokou odbornost a praktickou zkušenost v estetické plastické chirurgii, jsou certifikováni.

Seznam certifikovaných členů

Většina klientů z ciziny se uchází o kosmetické operace. Přicházejí většinou na základě osobního doporučení svých přátel, kteří udělali dobrou zkušenost s českou plastickou chirurgií. Existuje také několik zahraničních ( např. německých, britských a švýcarských) agentur, které organizují výlety do ČR, spojené s možností konzultace a případně operace.

První kontakt s klientem se obvykle odehrává prostřednictvím e-mailu. Většinou lékaři  doporučují, aby se klienti zdrželi tak dlouho jak je možné, nejlépe do plného zhojení v ČR. Počet komplikací je velmi nízký. Jejich léčba závisí na předchozí dohodě. Po operaci klient navštěvuje operujícího podle své potřeby.

Ceny, které vychází z místních podmínek, jsou samozřejmě nižší než v západní Evropě anebo v USA. Je to dáno především disproporcí mezi finančními možnostmi. Navíc nelze opomenout zákon, který dává v tomto směru cizincům stejná práva jako tuzemcům. To znamená, že cena musí být stejná pro všechny klienty, ať přichází odkudkoliv. Vyšší ceny by pro české občany učinily kosmetické operace nedostupné.

Zde jsou obecná doporučení ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery www.isaps.org)- Mezinárodní celosvětové organizace pro estetickou plastickou chirurgii, které jsou rozšířeny o základní informace i pro tuzemské klienty. Platí na druhou stranu samozřejmě i pro ty, kteří cestují za kosmetickou operací do ciziny.

Klíčové otázky, které má položit uchazeč o plastickou chirurgii, postup, rizika

Jaký má chirurg výcvik?

Gynekolog, který zvětší poprsí, anebo dermatolog, který provede facelift, nejsou dobrý výběr, protože jsou specialisty na něco jiného.

Je plastický chirurg  kvalifikovaný?

Na ISAPS webových stránkách (www.isaps.org) je seznam a adresy téměř 1500 kvalifikovaných plastických chirurgů v 73 zemích. Na vysvětlenou: jsou země, kde není nutné skládat kvalifikační zkoušku, aby lékař mohl provádět kosmetické operace.

Je chirurg člen známé národní či mezinárodní společnosti?

Členství v ISAPS vzniká pouze na základě vyzvání a je udělené pouze po rozsáhlém prověření. Česká společnost estetické chirurgie ČLS JEP (http://aps.cls.cz) sdružuje pouze plastické chirurgy, kteří složili kvalifikační zkoušku- atestaci- z plastické chirurgie.

Zkontroloval jste si reference?

Zjistěte si jména a kontakty klientů, kteří nedávno absolvovali podobnou operaci. Zeptejte se jich na jejich zkušenost s chirurgem,  personálem, pooperačním pobytem a pooperačním péčí.

Je chirurgické centrum anebo klinika certifikována?

V České republice certifikace odpovídá vydání registrace pro zdravotnické zařízení kromě jiného na základě licence pro obor, udělené Českou lékařskou komorou. Pozor: v České republice specializace odborného zástupce pokrývá činnost pracoviště, takže je dobré se informovat na konkrétní osobu, která vás bude operovat, a na její kvalifikaci !!!

Pokrývá zdravotní pojištění náklady v cizině?

Většina poskytovatelů zdravotního pojištění nepokrývá náklady na chirurgické výkony, které jsou provedeny mimo vlastní zemi. Je třeba zvážit připojištění.

Českých klientů se toto vůbec netýká, protože připojištění na kosmetické operace v ČR neexistuje. Dále je nutno zdůraznit, že kombinace pokrytí nákladů- tedy část zaplatit ze zdravotního pojištění a část za přímou úhradu je v somatické medicíně tedy i v plastické chirurgii nezákonná!!! Je to rozdíl proti zubnímu lékařství, kde je toto financování možné.

A co pooperační péče?

Pacient by měl setrvat v místě, kde se operace prováděla, alespoň jeden týden v závislosti na typu výkonu. Je vhodné si vyhledat předem, kde případně zůstanete po propuštění do ambulantní péče a zda-li je zdravotnické zařízení připraveno vyhovět vašim pooperačním potřebám, tedy i delšímu pobytu na lůžku.

A co komplikace?

Je třeba uvážit, který lékař se bude o vás starat doma, pokud budete mít komplikace, a kdo to zaplatí.

Mluví ošetřující personál plynule vaším jazykem?

Pokud nebudete plně rozumět, buďte připraveni na společenské problémy a možné komplikace.

S kým komunikujete?

Je vhodné mluvit přímo s lékařem anebo se zaměstnanci zdravotnického zařízení. Cestovní agentura zařídí pouze cestu a ubytování.

Co k výše uvedenému dodat?

Nešetřete na konzultaci, jděte na vyšetření alespoň ke dvěma, raději třem plastickým chirurgům. Nevymlouvejte se na to, že nemáte čas. Každý chirurg není stejný a zrovna vám ten určitý nemusí vyhovovat. Stejně tak neberte vzdálenost a cenu jako základní údaje pro výběr chirurga a pracoviště. Po operaci poslouchejte doporučení svého operatéra. Kosmetická operace může přinést velké zvýšení sebevědomí, ale také se snadno stane příčinou velkých problémů.

Praha, Česká republika, 30. listopadu, 2006

Dokument je dostupný také ve verzi Word.

Nepřehlédněte
Novinky a tipy

Odborné akce