Členství a jeho podmínky

Členství je podmíněno kromě absolvování atestace z plastické chirurgie systémem kvalifikačního vzdělávání odpovídajícímu licenci ČLK.

Síť zdravotnických zařízení je dána tržními podmínkami, neboť se jedná o zdravotní péči prováděnou prakticky zásadně za přímou úhradu, t. č. se zdá být dostatečná. Existují lůžková zdravotnické zařízení, i zařízení pro ambulantní péči s dobrou místní i časovou dostupností.

Počet kvalifikovaných odborníků v České republice je dostatečný, Společnost sdružuje 101 lékařů ke 20. 4. 2008.

Podmínky členství a certifikace vyplynuly z toho, že chybí legislativa vymezující konkrétní činnost a požadavek na konkrétní kvalifikaci, systém licencí je příliš široký a péče za přímou úhradu příliš lákavá.

Přihlásit o členství se může každý lékař, který podmínky splňuje. Je nutno vyplnit přihlášku: formulář lze získat na adrese www.cls.cz/clenska-evidence - a tu odeslat buď předsedkyni Společnosti estetické chirurgie anebo ústředí ČLS JEP. Každá přihláška musí projít projednáním na výboru společnosti, aby členství nabylo platnosti.

Nepřehlédněte
Novinky a tipy

Odborné akce