VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016

VIII. mezinárodní konference Bioimplantologie 2016

Místo konání: hotel Myslivna, Nad Pisárkami 276/1

Hlavní témata konference: 

  •   Kmenové buňky
  •   Nové materiály pro bioimplantologii a tkáňové inženýrství
  •   Seeding buněk, jejich růst a transformace
  •   Klinická aplikace tkání a buněk
  •   Preklinická testování
  •   Legislativa a systém kvality

Webové stránky: www.bioimplantologie.cz

Pořadatel: Společnost pro bioimplantologii ČLS JEP, Fakulta chemická, Ústav chemie materiálů VUT v Brně, CEITEC a Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni

Nepřehlédněte
Novinky a tipy

Partner stránek
Odborné akce